Podnikové siete a podniková dátová infraštruktúra

Majte svoje siete pod kontrolou! Vytvárame komplexné počítačové siete v rámci spoločnosti s ohľadom na mobilitu Vašich pracovníkov a bezpečnosť riešenia. Tieto podnikové siete následne pripájame do siete internet a taktiež prepájame vaše pobočky medzi sebou pomocou virtuálnej privátnej siete VPN.

Väčšie firmy majú svoje servery uložené u seba, ktoré im poskytujú služby ako webový server (kde často beží podniková aplikácia uľahčujúca prácu zamestnancom), ftp server, smb server, dns server, time server a mnoho ďalších. Zaisťujeme návrh vlastných serverov pre uľahčenie vašej práce, ich nasadenie a následnú správu.

Ponúkame Vám tieto riešenia:

Network Audit & Optimalization Pack

Názov služby: Network Audit & Optimalization Pack
Stručne: Zistenie príčin problémov v podnikovej sieti, audit, výkonnosť pre dnešné potreby zamestnávateľa, naprojektovanie optimalizácie, implementácia riešenia v rátane inštalácie fyzického hardvéru a kabeláže

Popis:

Máte problémy s podnikovou sieťou? Je pomalá, alebo často vypadáva? Ponúkame vám vytvorenie auditu – zistenie, v akom stave sa vaša podniková sieť nachádza, zistenie príčin výpadkov a pomalého chodu, analýzu vašich dnešných potrieb na podnikovú sieť. Z tohto auditu budú zrejmé dôvody, prečo vaša sieť nefunguje optimálne.

Autit siete možno využiť aj v prípade navrhnutia novej siete inou firmou, na porovnanie primeranosti cenových nákladov inou firmou. Je možné, že sa to isté riešenia čo vám ponúkajú sa dá urobiť aj za polovicu...

Po audite je možné vykonať optimalizáciu – projekt prebudovania vašej podnikovej siete podľa vašich dnešných potrieb, ktoré vyšli z auditu. Tak, aby práca vo vašej sieti pripomínala radosť a nástroj pre dosahovanie väčších firemných výkonov.

V tejto službe Vám ponúkame:

 • Naprojektovanie celého projektu monitorovania, rozmiestnenia kamier, výberu ip kamier špeciálne pre potreby vašej firmy
 • Nasadenie riešenia v rátane inštalácie fyzického hardvéru a kabeláže
 • Údržba celého systému

Enterprise Network Infrastructure

Názov služby: Enterprise Network Infrastructure
Stručne: Naprojektovanie sieťovej infraštruktúry, prístupu na internet a projektovanie podnikových sieťových služieb, implementácia riešenia v rátane inštalácie fyzického hardvéru a kabeláže, údržba celého systému

Popis:

Tento produkt zahŕňa vybudovanie sieťovej infraštruktúry vo vašom podniku. V prípade existencie nejakej sieťovej infraštruktúry ide o jej prebudovanie alebo optimalizovanie na jej dnešné požiadavky.
Vybudovanú sieťovú architektúru pripájame na internet podľa zamestnávateľových požiadaviek.

asadzujeme a nastavujeme sieťové bezpečnostné brány – firewally podľa potrieb zamestnávateľa tak, aby používatelia mali prístup na internet v rozsahu želaní zamestnávateľa.

Taktiež k vybudovanej architektúre poskytujeme rôzne sieťové služby podľa potrieb (ako napr. firemný interný webový server, ftp server, file storage,...) a nasadzujeme podnikové servery.

V tejto službe Vám ponúkame:

 • Naprojektovanie celého projektu monitorovania, rozmiestnenia kamier, výberu ip kamier špeciálne pre potreby vašej firmy
 • Nasadenie riešenia v rátane inštalácie fyzického hardvéru a kabeláže
 • Údržba celého systému

Wireless Covering

Názov služby: Wireless Covering
Stručne: Vybavenie podniku bezdrôtovými zariadeniami a prístupom na intranet/internet. Naprojektovanie bezdrôtovej siete podľa požiadaviek zákazníka, implementácia riešenia v rátane inštalácie fyzického hardvéru a kabeláže, údržba celého systému.

Popis:

Vo vašich predajniach, alebo veľkých halách je niekedy mobilita úplne nevyhnutná. Ponúkame vám riešenie, ako zabezpečiť bezdrôtové pripojenie vašich zamestnancov alebo zákazníkov.

Produkt poskytujeme aj ako kompletné riešenie, teda  s koncovými zariadeniami, ktoré budú mať vaši zamestnanci k dispozícií.

Typické uplatnenie je „internetizácia“ vášho podniku pre interných zamestnancov, alebo zber dát vo veľkých podnikových halách (napr. automobiliek), kde je mobilita nevyhnutná.

V tejto službe Vám ponúkame tieto činnosti:

 • Návrh celého projektu bezdrôtového zosieťovania počítačov
 • Implementácia – nákup a nasadenie zariadení
 • Servis

High Availability Data Storage

Názov služby: High Avaibability Data Storage
Stručne: Systém rozšírenia dostupnosti dát. Naprojektovanie dátového centra, implementácia riešenia v rátane inštalácie fyzického hardvéru a kabeláže, údržba riešenia.

Popis:

Potrebujete zaistiť dostupnosť vašich dát, nech ste kdekoľvek? Alebo potrebujete v podniku vybudovať dátové centrum tak, aby bolo

 • Dostupné hocikedy
 • Dostupné odkiaľkoľvek
 • Chránené proti zlyhaniu diskov a strate dát

Ponúkame vám službu, ako vybudovať dátové centrum u vás vo firme.

V tejto službe Vám ponúkame:

 • Naprojektovanie celého projektu, výberu hardvéru podľa potrieb špeciálne pre požiadavky vašej firmy
 • Nasadenie riešenia v rátane inštalácie fyzického hardvéru a kabeláže
 • Údržba celého systému

High Avaibability Services

Názov služby: High Avaibability Data Storage
Stručne: Systém rozšírenia dostupnosti sieťových služieb. Naprojektovanie webových a podnikových služieb, implementácia riešenia v rátane inštalácie fyzického hardvéru a kabeláže, údržba systému.

Popis:

Nefungujú vám sieťové služby alebo aplikácie? Máte pocit, že sú veľmi pomalé alebo že sú nedostupné práve vtedy, keď ich najviac potrebujete?

Zabezpečujeme zvýšenie dostupnosti služieb. Vyberieme podľa vašich biznis požiadaviek redundantné servery, zabezpečujeme redundanciu sieťových služieb.

Služby pomocou tohto produktu sú dizajnované tak, že aj keby do serverovne prišiel buldozér a hradlicou vybral polovicu počítačov a káblov, stále vaše služby budú dostupné, okamžite pripravené na použitie.

V tejto službe Vám ponúkame:

 • Naprojektovanie celého projektu, výberu hardvéru podľa potrieb špeciálne pre požiadavky vašej firmy
 • Nasadenie riešenia v rátane inštalácie fyzického hardvéru a kabeláže
 • Údržba celého systému

Virtual Private Network

Názov služby: Virtual Private Network
Stručne: Systém prepojenia dvoch alebo viacerých sietí pomocou bezpečnostného kanála. Naprojektovanie bezpečnostného kanála pre potreby Vašej firmy, implementácia riešenia v rátane inštalácie fyzického hardvéru a kabeláže, údržba systému.

Popis:

Potrebujete prepojiť viaceré pobočky Vašej firmy v sieti internet? Alebo potrebujete zaistiť prepojenia medzi jednotlivými skladmi? Práve na tieto účely Vám poslúži spojenie VPN, ktoré zaistí šifrovanú komunikáciu.

Pomoocou VPN budú všetky dáta medzi prepojenými uzlami prúdiť šifrovane, čím sa znemožní útočníkom vidieť čo, po sieti posielate.

V tejto službe Vám ponúkame:

 • Naprojektovanie celého systému, výberu hardvéru podľa potrieb špeciálne pre požiadavky vašej firmy
 • Nasadenie riešenia v rátane inštalácie fyzického hardvéru a kabeláže
 • Údržba celého systému